Tag Archives: เทรนด์อาหารเดลิเวอรี

เทรนด์อาหารเดลิเวอรี ธุรกิจสวนกระแสในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ

                เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจทั้งของไทยและของโลกต่างค่อย ๆ ซบเซาลงอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจใหญ่ ๆ หลายแห่งปิดตัวไปอย่างน่าประหลาดใจ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผกผันอย่างไม่สามารถคาดคะเนได้ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงหายนะทางเศรษฐกิจที่กำลังใกล้เข้ามา แต่ไม่น่าเชื่อว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้น กลับมีธุรกิจประเภทหนึ่งที่อัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี นั่นคือ “ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี” ด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน อาทิ การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยจากยุคอุตสาหกรรมเป็นยุคเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมในเมืองใหญ่ที่ทั้งการจราจรติดขัด ความแออัดเบียดเสียด การแข่งขันที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกโอกาส จึงไม่แปลกที่ไลฟ์สไตล์ของผู้คนจะเปลี่ยนไป ไม่อยากออกจากบ้าน หรือที่ทำงาน เพื่อไปวนหาร้านอาหารที่ก็เต็มไปด้วยฝูงชนที่นั่งรอรับประทานอาหารเช่นกันอยู่เต็มเกือบทุกร้าน อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเดลิเวอรี มีข้อมูลเปิดเผยจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยว่า ในช่วงที่ผ่านมา (ประมาณปี ค.ศ.  2014 – 2018) อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเดลิเวอรีนั้น เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 10 % ซึ่งเติบโตมากกว่าธุรกิจร้านอาหารที่มีอัตราเจริญเติบโตต่อปีเพียง 3 – 4 %  และในปี 2019 คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 14% โดยสาเหตุจากหลาย ๆ องค์ประกอบ ทั้งด้านโครงสร้างประชากรต่อครัวเรือนที่ปัจจุบันเน้นการสร้างครอบครัวขนาดเล็ก ที่ทำให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตครอบครัวเป็นแบบง่าย […]